Du är här

Medi-Tecs tester hjälper allergiker att hitta rätt hund

Inom kort kommer det vara möjligt att ta reda på vilka enskilda allergen som en allergiker reagerar mot. Då kan vi skapa en exakt allergiprofil för varje allergiker. Den kan i sin tur matchas mot vårt allergentest på hundar - Allergenius® Dog - vilket ökar möjligheten för allergikern att hitta en hund som hen tål. 

Nu finns det en ny möjlighet för hundallergiker att hitta en mer allergivänlig hund eller minimera risken för att utveckla symptom i kontakt med en specifik hund. Den möjligheten ger vårt allergentest, Allergenius® Dog. Allergentestet visar vilka av sex allergen en hund bär på och i vilken mängd hunden utsöndrar dem. Provresultatet jämförs sedan med andra testresultat i vår databas. Då kan vi se om hunden är mer eller mindre allergivänlig än genomsnittet. På sikt kommer samma test även för katter. 

Komponentupplöst allergidiagnostik, ännu ett alternativ till immunterapi

Inom kort lanseras även testet där den överkänslige genom ett enkelt blodprov får reda på vilka av de sex hundallergen som hen reagerar mot på ett s.k. chip 29,30. Resultatet kan sedan användas för att kartlägga allergiprofilen hos varje allergiker.

Allergiprofilen kartlägger hundallergi

Medi-Tecs målsättning med allergidiagnostik är att allergiker genom ett enkelt test ska kunna få en snabb och tillförlitlig kartläggning av sin hundallergi. Vi kommer att kunna mäta exakt hur sensibiliserad en person är mot varje enskilt allergen. Utvecklingen av diagnostiken sker på Karolinska Institutet och beräknas bli färdig under första halvan av 2018.